News and events

 

Últimos Tweets

Durante o ano 2018 as Portas de Bande, Calvos de Randín, Entrimo, Lobeira, Lobios e Muíños estarán abertas desde o 1 de xuño ata o 15 de setembro

 

As seis Portas do Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xurés, en adiante Portas do Xurés (Bande, Calvos de Randín, Entrimo, Lobeira, Lobios e Muíños) serán, a semellanza das xa existentes na parte portuguesa, as coñecidas como as Portas do Gerês, os centros de captación e recepción dos turistas interesados no territorio da Reserva da Biosfera Transfronteiriza Geres-Xurés (RBTGX)

 

 


 

Ourense, xuño de 2018.- A Deputación de Ourense pon en marcha as seis Portas do Xurés que son centros de interpretación que servirán para dar a coñecer ós visitantes da Reserva Transfronteiriza da Biosfera Gerês-Xurés o rico patrimonio natural e cultural da zona. Estes centros de interpretación sitúanse nos seis concellos que forman parte do Parque Natural Baixa Limia – Serra do Xurés. Cada unha delas esta dedicada a un determinado fin. Por exemplo, a Porta de Bande sitúase no centro de interpretación do xacemento romano Aquis Querquennis en Porto Quintela, no caso da Porta de Calvos de Randín, sitúase en Santiago de Rubiás, estando dedicada a dar a coñecer a historia da república esquecida do Couto Mixto, a Porta de Entrimo está dedicada a dar a coñecer a xeomorfoloxía e a paisaxe do parque, a Porta de Lobios, dedicase dar a coñecer a flora do parque natural, a Porta de Lobeira, ten como obxectivo dar a coñecer a etnografía e a figura do investigador Xaquín Lorenzo ¨Xocas¨, cuxa figura esta moi ligada a Lobeira, mentres que a Porta de Muíños, situada no complexo turístico-deportivo do Corgo,  está enfocada a dar a coñecer os recursos hídricos do parque. Así mesmo, o persoal encargado destas informará sobre o sistema de itinerarios, información sobre a existencia de outras Portas e centros de interpretación, horarios, monumentos, accións de dinamización, etc.,  empregando para a difusión dos mesmos as redes sociais (Facebook, Twittter, Instagram, etc.).

 

 

 

Coa posta en marcha da rede das seis Portas do Xurés,  búscase crear sinerxías coas cinco Portas do Gerês, situadas  a súa vez, en Mezio (Arcos de Valdevez), Lindoso, Lamas de Mouro (Melgaço), Campo do Gerês (Terras de Bouro) e Montalegre, creando unha rede transfronteiriza que cubra a totalidade desta reserva, que ten como principal obxectivo a dinamización conxunta da Reserva da Biosfera Gerês-Xurés.

 

 

 

Esta actuación é unha das actividades contidas no proxecto Gerês-Xurés Dinámico, proxecto cofinanciado ó 75% polo FEDER dentro do Programa INTERREG V A España Portugal 2014-2020, cun orzamento total que ascende a preto de dous millóns de euros e a súa duración prolongarase ata o 31 de decembro de 2019. Os socios deste proxecto son ademais da Deputación de Ourense, a Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia e Turismo de Galicia por parte galega, mentres que por parte portuguesa participan, ADERE Peneda – Gerês, Câmara Municipal de Melgaço, Câmara Municipal de Ponte da Barca, Câmara Municipal de Terras de Bouro, Câmara Municipal de Montalegre, Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, Associaçao Regional de Desenvolvimento do Alto Lima (ARDAL), Instituto de Conservaçao da Natureza e das Florestas (ICNF), Turismo de Porto e Norte de Portugal(TPNP), Comissão de Coordenação e Desenvolvemento Rexional do Norte (CCDR-N).

 

 

 

Por todo isto, poranse en marcha o 1 de xuño as seis Portas do Xurés logo de saír como adxudicataria a asociación SUSTINEA, por importe de 94.234,80 euros, e que ofertara o servizo de apertura do 1 de xuño ata o 15 de setembro de 2018, e o de 15 de maio ata o 31 de agosto de 2019, así como a semana santa do ano 2019.

 

 

 

A asociación SUSTINEA, a través do seu persoal nas Portas do Xurés, realizará durante a concesión labores informativas de divulgación dos valores naturais, históricos e socio culturais da reserva da biosfera, non limitándose a dar unha mera información, senón estimulando e alentando o aprecio dos visitantes polo seu patrimonio natural e cultural. Así mesmo, informarase das propostas culturais, educativas ou recreativas que existan en cada momento na RBTGX, levando a cabo labores de promoción e dinamización da Reserva da Biosfera, e dos seis concellos galegos que forman parte dela. Así como, das actividades complementarias que se realicen en eles,  e no marco da rede de Portas do Gerês-Xurés, a través do reparto de folletos informativos, carteis, uso das redes sociais, animación e dinamización pública, etc.

 

 

 

A posta en marcha das Portas de Xurés, virá acompañada por diversas actividades que se desenvolverán ó longo do verán deste ano e o do 2019, destacando, por exemplo, a realización de talleres de sensibilización nas seis Portas do Xurés, que consistirán na realización de actividades de animación sociocultural para tódolos públicos, por exemplo, talleres de xogos populares, etc. Así mesmo, realizarase unha recompilación de entrevistas entre os veciños dos dous lados da RBTGX, baixo a denominación de ¨Vidas con historia¨, na que as persoas contarán as lembranzas da súa vida na raia.

O Proxecto GERÊS – XURÉS DINÁMICO está cofinanciado  ao 75% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 

Ficha resume do proxecto:

Custo total elixible do proxecto: 1.971.901,57 €.

Porcentaxe financiado polo FEDER: 75% (1.478.926,17 €)

Área de cooperación: Galicia – Norte de Portugal.

Eixe prioritario: crecemento sostible a través dunha cooperación transfronteiriza pola prevención de riscos e a mellora da xestión dos recursos naturais.

Obxectivo temático: conservar e protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos.

Prioridade de inversión: protección e o restablecemento da biodiversidade e do chan e o fomento dos servizos dos ecosistemas, inclusive a través de Natura 2000 e de insfraestruturas ecolóxicas.

Obxectivo específico: mellorar a protección e xestión sostible dos espazos naturais.

Obxectivo xeral: Fortalecer a entidade e identidade propia da RBTGX mediante o fomento da participación activa dos actores do territorio, a promoción do seu desenvolvemento económico e turístico sostible e a protección e conservación do seu patrimonio natural e cultural.

Get social

 

Logotipo InterregLogotipo Portas Gerés-XurésLogotipo Deputación Ourense

THE GERÊS-XURÉS DINÁMICO IS A UP TO 75% CO-FINANCED PROJECT BY THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND (ERDF) VIA THE INTERREG V A PROGRAMME SPAIN - PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020